Miejsce pracy

Pracownia - przestrzeń niezwykle ważna, to tutaj powstają obrazy, grafiki i inne prace artystyczne, które nieświadomie nią nasiąkają. Jest to też miejsce cyklicznych zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych, a także okazjonalnych warsztatów tematycznych, wystaw i spotkań z artystami. Atelier jest dla mnie bardzo ważne i istotnie wpływa na moją twórczość, z którą można się tutaj zapoznać.

Pracownia jest wyposażona w prasę drukarską którą wynajmuję osobom trzecim do użytkowania na miejscu w umówionym terminie.